Priprava listin

Naj vam navedemo nekaj pravnih poslov, za katere Vam jamčimo, da bodo izdelani v skladu z vso skrbnostjo profesionalnega strokovnjaka na zadevnem pravnem področju priprave listin.

Za Vas se bomo še posebej potrudili s pripravo:

 • navadno pooblastilo,
 • generalno pooblastilo,
 • vsa ZK dovolila ( vpis pravic, nujna pot, etažna lastnina, plombe.....),
 • splošna prodajna pogodba,
 • dogovor o predkupni pravici glede stvari,
 • predkupna pravica pri nepremičnini,
 • predpogodba za premičnino,
 • predpogodba za nepremičnino,
 • prodajna pogodba (nepremičnina, st. stavb a…),
 • prodajna pogodba (stanovanje),
 • navaden dogovor o pridržku lastninske pravice,
 • pridržek lastninske pravice,
 • dogovor o pogodbeni kazni,
 • dogovor o nadomestni izpolnitvi,
 • sporočilo nosilcu predkupne pravice,
 • sporočilo nosilcu predkupne pravice o poslu s tretjim,
 • odklonitev prevzema in opomin,
 • graja napak,
 • sporočila dolžnika upniku zaradi zamude,
 • darilna pogodba,
 • darilna pogodba – nepremičnina,
 • menjalna pogodba,
 • pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (posadna listina),
 • menjalna pogodba,
 • izročilna pogodba,
 • razdelilna pogodba,
 • pogodba o najemu nepremičnine (garaža, stanovanje, st. stavba, poslovni prostor….),
 • pogodba o podnajemu,
 • sporočilo o povišanju najemnine,
 • zapisnik o prevzemu stanovanja,
 • pogodba o zakupu,
 • pogodba o ustanovitvi stavbne pravice,
 • posojilna pogodb.

Priprava vseh listin na podlagi zakona o javnih naročilih in v nepravdnih postopkih.